Указания За Монтаж – Указания „Стъпка по стъпка”

Почистете основата от прах и мръсотия, за да прилепне добре хоросанът – според формата, дебелината и структурата на камъка. Изравнете първия ред, където ще бъдат положени камъните.
Ако работите върху попиваща основа – напр. гипсокартон или дърво, трябва да положите грунд, за да намалите попивателната способност на основата.
Пригответе хоросана, като отчетете внимателно количеството вода – за да се получи добро прилепване и идеална плътност.
Положете необходимото количество хоросан върху повърхността за полагане –за да не изсъхне, докато полагате камъка.
Извадете, подредете и смесете най-малко 2м² камъни от различни кашони, за да се получи баланс между различните нюанси, форми, дебелина и структура.
Ако монтажът включва и ъгли, започнете от ъгъла на стената и продължете с монтажа на реда плоски елементи, плочки (flat).
С помощта на шпатула или инструмент за рязане почистете камъка по периметъра от преливащия бетон – за по-добро полагане. Тъй като задната повърхност на камъка е суха, намокрете я с вода, за да избегнете попиването на вода (от хоросана).
Ако фугите са големи, запълнете ги с камъни, изрязани до нужния размер.
Положете хоросан върху задната повърхност на камъка колкото е възможно повече, за да не се получава разстояние между камъка и повърхността.
Положете камъка, като натиснете силно, за да се получи много добро прилепване на хоросана по задната повърхност на камъка.
При монтажа на камък използвайте гумен малат (гумен чук), за да не се навива камъкът.

Полагане на камъни без фуги

С помощта на шпатула запълнете разстоянието по периметъра на камъка с хоросан. Отстранете излишния хоросан с кърпа.

Полагане на камъни с фуги

При условие че има фуга, за да се положат камъните стабилно, използвайте кръстчета/ограничители за фуги, където това е необходимо.
За монтажа използвайте шприцоващ сак или пистолет с варова смес. И в двата случая върхът се срязва толкова, че да се постигне желаната ширина на фугата.
Нанесете хоросана с шпатула или специален инструмент.

Mathios Tools

Hammer

Trowel joint

Circular cutting saw with diamond disc / angle grinder

Square shaped trowel for spreading the glue

Pliers

Application gun for installing the joint mortar

Notch trowel

Goggles

Mask

Metallic brush / Paint brush

Spirit level

Round shaped trowel for spreading mortar

Wheelbarrow / Hoe
(mortar preparation)