Сертификати

 • Сертификат Intertek – ASTM
 • MSDS
 • Лабораторни тестове от Института по геология и минералогия
 • Тестове за пожароустойчивост
 • Политическо споразумение за промоционално използване
 • Застраховка на продукта до предаването му на клиента

Фирмата е сертифицирана съгласно ISO 9001: 2015 за следните дейности:

 • Дизайн
 • Развитие
 • Производство и търговия с огнеупорни материали
 • Киселинни специални изолационни строителни материали
 • Ръчно изработен фурнир от камък