Glykolemono Bar Restauran

Glykolemono Bar-Restaurant – Λάρνακα
Κύπρος

Masterbrick Keramos - Khaki
Masterbrick Keramos - Khaki

Glykolemono Bar-Restaurant

Προϊόν: Masterbrick Keramos – Khaki
Αρχιτεκτονικό Γραφείο: Fivos Design Group
Υλοποίηση σχεδίου: Studio Bagno
Έτος: 2023

  • Masterbrick Keramos Title
  • Masterbrick Khaki Title
Glykolemono Bar-Restaurant
Λάρνακα – Κύπρος
Glykolemono Bar Restaurant

Έργο με οικολογική πέτρα επένδυσης.

Glykolemono Bar-Restaurant

Product: Masterbrick Keramos – Khaki
Αρχιτεκτονικό Γραφείο: Fivos Design Group
Υλοποίηση σχεδίου: Studio Bagno
Έτος: 2023

  • Masterbrick Keramos Title
  • Masterbrick Khaki Title