Χαρτοφυλάκιο

Έργα με την υπογραφή διάσημων εταιρειών, ντυμένα με τις επενδυτικές πέτρες Mathios Stone.

Art Coffee Museum - Austria with Isola Gold

Μουσείο Art Coffee
με Isola Gold
Αυστρία

Hyatt Regency Casino
με Isola
Ελλάδα

McDonalds Restaurant with Masterbrick Dark Red by Mathios Stone

Εστιατόριο McDonald’s
με Masterbrick Dark Red

Jeep Chrysler - Switcherland with Isola Gold

Jeep Chrysler
με Isola Gold
Ελβετία

Timberland - Dubai with Isola Cream

Timberland
με Isola Cream
Ντουμπάι

Centrum Chodov
με Isola Champagne
Πράγα, Τσεχία

Chilis with Highland Cream by Mathios Stone

Chilis Café
με Highland Cream

Caribou Coffee Shop Gulf Countries with Sierra Gray by Mathios Stone

Caribou Café
με Sierra Gray
Χώρες του Περσικού