Οδηγίες Εγκατάστασης – Οδηγός βήμα προς βήμα

Kαθαρίζουμε το υπόστρωμα από σκόνη και βρωμιά για τη δημιουργία καλής πρόσφυσης. Ορίζουμε τη γραμμή που θα τοποθετηθεί η πρώτη σειρά με πέτρες.

Στις περιπτώσεις που η πέτρα τοποθετηθεί σε επιφάνειες με απορροφητικό υπόστρωμα όπως γυψοσανίδα ή ξύλο θα πρέπει προηγουμένως να εφαρμοστεί αστάρι προκειμένου να μειωθεί η απορροφητικότητα.

Προσθέστε κόλλα, λαμβάνοτας υπόψη την ποσότητα του νερού για καλή πρόσφυση και σωστή εφαρμογή.

Apply mortar on the installaton surface as much as needed so that it does not dry out when installing the stone.

Βγάλτε τις πέτρες από τη συσκευσία τους και δημιουργήστε συνδυασμούς το ελάχιστο 2τμ αναμειγνύοντας διαοφρετικά σχέδια, χρώματα, πάχη και υφές.

Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε γωνίες τότε ξεκινάτε με την τοποθέτηση αυτών και συνεχίζεται με τις επίπεδες πέτρες.

Χρησιμοποιώντας σπάτουλα ή παρόμοιο εργαλείο, καθαρίζουμε περιμετρικά την πέτρα από τυχόν περίσσειο τσιμέντο. Δεδομένου ότι η πίσω επιφάνεια της πέτρας είναι ξηρή, βρέξτε την με νερό για να μην απορροφήσει το νερό από το κονίαμα.

Εάν στην πορεία της τοποθέτησης δημιουργούνται κενά, γεμίστε τα με πέτρες, κόβοντάς τες στο μέγεθος που χρειάζεται.

Απλώνουμε άφθονο κονίαμα στην πίσω επιφάνεια της πέτρας προκειμένου να μη δημιουργείται κενό κενό μεταξύ της πέτρας και της επιφάνειας εγκατάστασης.

Εφαρμόζουμε την πέτρα πιέζοντας δυνατά για να επιτύχουμε καλή πρόσφυση και αποτελεσματική επικόλληση.

Για την εγκατάσταση της πέτρας χρησιμοποιούμε μια ματσόλα (ή ένα ελαστικό σφυρί) για να μη φθείρουμε την πέτρα.

Εφαρμογή πέτρας χωρίς αρμό

Γεμίζουμε περιμετρικά το αυλάκωμα γύρω από την πέτρα χρησιμοποιώντας τη σπάτουλα. Αφαιρούμε τυχόν περίσσεια κονιάματος χρησιμοποιώντας ένα πανί.

Εφαρμογή πέτρας με αρμό

Υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει μια στήριξη για τη σταθεροποίηση των πετρών, μικροί αποστάτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπου χρειάζεται.

Για την αρμολόγηση χρησιμοποιούμε την ειδική σακούλα(κορνέ) ή το ειδικό πιστόλι αρμολόγησης. Και στις δύο περιπτώσεις κόβουμε την άκρη τόσο ώστε να επιτύχουμε το πάχος του αρμού που επιθυμούμε.

Απλώνουμε το κονίαμα με τη σπάτουλα ή το ειδικό εργαλείο.

Εάν η επιφάνεια της πέτρας λερωθεί με κονίαμα το αφαιρούμε προτού σκληρύνει (δηλαδή ½ με 1 ώρα μετά την τοποθέτηση) με μια μαλακή συρμάτινη βούρτσα ή μια σκληρή πλαστική. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούμε μεταλλική.

Η τοποθέτηση των τεμαχίων πρέπει να γίνεται σταυρωτά και η δημιουργία κάθετου αρμού ανάμεσα σε παράλληλες σειρές θα πρέπει να αποφεύγεται.

Σε περίπτωση που κατά την τοποθέτηση η εποιφάνεια της πέτρας λερωθεί με κόλλα ή αρμό καθαρίστε την με μαλακή συρμάτινη βούρτσα λίγο πριν σκληρύνει το υλικό. Μην προσπαθήσετε να καθαρίσετε την κόλλα ή τον αρμό όταν είναι ακόμα νωπός και μην χρησιμοποιήσετε μεταλλικά αντικείμενα.

Καθαρίζουμε τις πέτρες με στεγνή βούρτσα βαφής.

Mathios Tools

Απαιτούμενα εργαλεία για την εγκατάσταση

Hammer

Trowel joint
Circular cutting saw with diamond disc / angle grinder
Square shaped trowel for spreading the glue
Pliers
Application gun for installing the joint mortar
Plastic float

Goggles

Mask

Metallic brush / Paint brush

Hammer

Round shaped trowel for spreading mortar
Wheelbarrow / Hoe (mortar preparation)