Οι Πέτρες Mathios παράγονται με την ανάμειξη ειδικών προσθέτων σκυροδέματος, ελαφρών αδρανών (ελαφρόπετρας), τσιμέντου και φυσικών χρωμάτων υψηλής ποιότητας.