Τα υλικά που προτείνει η Mathios Refractories SA είναι το κονίαμα Mat Build και οι κόλλες πλακιδίων Extra Stone Glue και Easy Glue. Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου απαιτείται αυξημένη πρόσφυση, ελαστικότητα ή ευκαμψία, συνιστούμε την ανάμιξη κονιάματος και κόλλας πλακιδίων με γαλάκτωμα πλαστικοποίησης ως μερικό υποκατάστατο του νερού. Όσον αφορά την κονίαμα, συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση κονιάματος Mat Build, το οποίο διατίθεται σε διάφορα χρώματα και κοκκομετρία.