Λόγω του ελαφρού βάρους, η πέτρα Mathios μπορεί να εγκατασταθεί σε διάφορες επιφάνειες: θερμομόνωση, τούβλα, τσιμεντόλιθους, τοίχους, γυψοσανίδες, τσιμέντο, ξύλο, γυαλί, κεραμίδια και προπλάσματα. Συνιστάται η κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας στερέωσης με τη δεδομένη κόλλα για να δημιουργηθεί ανθεκτική πρόσφυση μεταξύ της πέτρας Mathios και του υποστρώματος.