Οι πέτρες Mathios Stone είναι εξαιρετικά ανθεκτικές σε παγετό και διαβρωτικά περιβάλλοντα όπως η όξινη βροχή και το NaCl. Ωστόσο, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ομοιόμορφη εφαρμογή της κόλλας στην επιφάνεια της πέτρας Mathios Stone και του υποστρώματος. Καθώς γίνεται η εγκατάσταση, δεν πρέπει να παραμένουν κενά, για να αποφύγετε ανεπιθύμητα ξεκολλήματα σε περίπτωση παγετών. Για πρόσθετη προστασία από ακραίες καιρικές συνθήκες, συνιστάται η χρήση του Mat-protect σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και το εγχειρίδιο ασφάλειας του προϊόντος.