Οι ιδιότητες και οι προδιαγραφές της Mathios Stone συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των κατασκευαστικών κανονισμών των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα προϊόντα αυτά. Η παραγωγική διαδικασία της πέτρας Mathios Stone πιστοποιείται σύμφωνα με τα αμερικανικά και ευρωπαϊκά πρότυπα. Είναι επίσης σε συμφωνία με τα ισχύοντα κριτήρια αποδοχής των κύριων ιδιοτήτων τους, ξεπερνώντας όλες τις υφιστάμενες απαιτήσεις ποιότητας και κανονιστικής ρύθμισης σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Η εταιρεία Mathios Refractories SA κατατάσσεται ως κορυφαία μεταξύ εταιρειών, καθώς παράγει τεχνητή πέτρα και προϊόντα σύμφωνα με τα πιο απαιτητικά παγκόσμια πρότυπα.