Όχι. Τα οξείδια σιδήρου που χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό ενσωματώνονται στη μάζα του Mathios Stone. Αυτό καθιστά τις καπλαμάδες Mathios Stone εξαιρετικά ανθεκτικές στις συνδυασμένες διαβρωτικές συνθήκες.