Όχι, επειδή αποτελούνται από μη εύφλεκτες φυσικές πρώτες ύλες.